Kiedy warto zasięgnąć porady kardiologa?

Konsultacja medyczna z e-receptą – wszystko co musisz wiedzieć
Ktokolwiek z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, posiada ubezpieczenie, a w takim razie prezes odprowadza składki uzdrawiające za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczone są dodatkowo dzieci do 18 roku życia bądź też starsi, jeśli się uczą lub studiują, pod warunkiem, że nie ukończyły 26 roku życia. Także osoby bezrobotne, jakie są zarejestrowane w urzędach pracy, posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza należy było mieć przy sobie obowiązujący dowód ubezpieczenia bądź też książeczkę ubezpieczeniową, jednakże od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej sprawie zmiana – recepta online. Udając się wiec aktualnie do jakiegokolwiek lekarza powinniśmy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, najpoprawniej dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej i numer PESEL. Pracobiorca rejestracji lekarskiej sprawdza w wyjątkowym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy mamy aktualne ubezpieczenie lecznicze uprawniające nas do bezpłatnych świadczeń leczniczych na terenie naszego kraju, sprawdzenie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie.

Author:

Related Post

top